BLANCO InFino® – sistem slivnika

   Vrhunski dizajn sa vrhunskom tehnikom.

 

 

 

BLANCO InFino® inovativni sistem slivnika pruža mnoge pogodnosi u odnosu na konvencionalne slivnike:

◾️ izvanredan, purističan dizajn

◾️ gotovo bez međuprostora između korita i slivnika, tako da nema zadržavanje hrane

◾️ gotovo bezosetni prelaz od slivnika do korita, što odaje izuzetnu preciznost i kvalitet

◾️ centralni hvat sa BLANCO emblemom je u istoj ravni sa dnom korita, tako da predmeti koje postavite se nikada neće prevrnuti.

◾️ slivnik je uvek na istoj visini bez obzira da li je otvoren ili zatvoren. Fiksiran je, pa ne može doći do slučajnog zatvaranja kada postavite težak predmet.

Odvod se putem okretanja na desno ili levo otvara, odn. zatvara. U odnosu na obične slivnike sa sistemom podizanja-spuštanja, ovde korpica slivnika ne menja poziciju. Tako je izbegnuta mogućnost prljanja u međuprostorima.