Kako odabrati aspirator

Izbor aspiracione snage  (brzina protoka vazduha) uglavnom zavisi od veličine kuhinje i načina kuvanja.

Brzina protoka vazduha se izražava u kubnim metrima na sat (m3 / h) i ukazuje na količinu vazduha koji aparat može da apsorbuje prilikom rada na maksimalnoj brzini.

Da bi se izračunala pogodna brzina protoka vazduha za datu kuhinju, koristi se jednostavna matematička formula: pomnožite dimenzije kuhinje za deset. Rezultat ukazuje na odgovarajuću brzinu protoka vazduha. Primer: ako je kuhinja širina 3 metara, duga 5 metara, visina 2,70 metara, izračunavanje će biti sledeće (3 x 5 x 2,70) x 10 = 405.

Gde 405 predstavlja kubne metre / sat. U ovom slučaju, aspirator sa brzinom protoka vazduha od 400 m3 / h (ili više) može garantovati adekvatnu brzinu protoka vazduha.

 

 

Većina aspiratora imaju mogućnost da funkcijonišu na dva načina:

1. Odvod – usisava vazduh (prolazi kroz aluminijumski filter koji zadrzava masnoću ) i izbacuje ga kroz odvodnu cev napolje – postiže pun kapacitet i pruža najveću prednost u uklanjanju neprijatnih mirisa.

2 Recirkulirajući – usisava vazduh ( prolazi kroz aluminijumski filter koji zadrzava masnoću ) i zatim prolazi kroz ugljeni filter koji apsorbuje mirise i vraća isti vazduh pročišćen u prostor – smanjuje kapacitet protoka.

Ova vrsta instalacije je mnogo lakša jer nema potrebe za prikljucivanje na odvod.
Da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje tokom vremena, korisnik mora izvršiti redovno održavanje, kao što je zamena filtera mirisa, filter masti (ako je sintetički) ili pranje (ako je metal).

 

 

Filtriranje vazduha

U zavisnosti od vrste instalacije  aspirator aktivira različite načine filtriranja vazduha.

Na način rada gde je aspirator priključen na odvodno crevo , filter za masnoću (uključen u isporuku svakog modela) kao i što sam naziv kaže služi da sakuplja masti koje nastaju tokom kuvanja , dok se mirisi ne pročišćavaju  već se ispuštaju napolju zajedno sa vazduhom koji se vuče iz kuhinje.

Filter za masti može biti od sintetičkog materijala ili metala i treba ga očistiti (ili zameniti ako se koristi sintetički materijal) u proseku svakog meseca.

 

U režimu recirkulacije aspiratora , filtrira se mast nastalu tokom kuvanja kroz filter za masnoću , dok se mirisi otklanjaju kroz filter za miris. Filter za mirise tradicionalno sastavljen od aktivnog uglja, treba zameniti u proseku svakih 4-6 meseca u zavisnosti od upotrebe.